Pro investory


Dluhopisy DRFG | Real Estate

Dne 19.09.2017 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2017/125410/CNB/570, S-Sp-2017/00026/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Real Estate Management a.s. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2017, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 13. září 2017. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 05.10.2017.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Real Estate Management s.r.o., naleznete ke stažení zde:

Dne 08.01.2018 přijala společnost DRFG Real Estate Management a.s. k základnímu prospektu tři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Dne 08.06.2018 přijala společnost DRFG Real Estate Management a.s. k základnímu prospektu tři Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Dne 04.10.2018 ukončila společnost DRFG Real Estate Management a.s. veřejnou nabídku dluhopisů:

DRFG Real Estate I. 2018-2021, 5,0%
DRFG Real Estate II. 2018-2023, 6,0%
DRFG Real Estate III. 2018-2025, 7,0%
DRFG Real Estate IV. 2018-2021, 4,5%
DRFG Real Estate V. 2018-2023, 6,0%
DRFG Real Estate VI. 2018-2025, 7,0%

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde:

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Real Estate I.
Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Real Estate II.
Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Real Estate III.
Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Real Estate IV.
Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Real Estate V.
Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG Real Estate VI.